RISDA

Kompetensi ICT Pengguna
Bahagian E : Penilaian Sistem Aplikasi


- Untuk seksyen pertama bahagian ini, anda diminta menilai sistem ICT sedia ada yang anda gunakan setiap hari.

- Untuk seksyen kedua pula, anda diminta memberikan cadangan sistem ICT yang boleh membantu anda atau pun
RISDA dalam operasi harian atau secara strategik.

- Anda boleh memberi komen dan mencadangkan sebanyak mana yang anda kehendaki.
- Klik butang [Rekod Penilaian] atau [Rekod Cadangan] untuk merekodkan penilaian atau cadangan anda
- Senarai sistem yang telah anda nilai dan cadangkan akan dipaparkan

- Klik butang [Hantar] untuk menamatkan soal selidik ini.


Senarai sistem yang telah anda nilai.
Sistem Statistik Tanam Semula (SisSTS)
Sistem Statistik Tanam Semula Getah Lain (StaTSGL)
Sistem Maklumat Bersepadu- Modul Kewangan
Sistem Maklumat Bersepadu- Modul Investment
Sistem Maklumat Bersepadu- Modul Stok
Sistem Maklumat Bersepadu- Modul Enquiry
e-Aduan
Senarai sistem yang telah anda cadangkan.